práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíUchádzači o zamestnanie / Podmienky registrácie

Podmienky registrácie pre uchádzačov o zamestnanie:

1. Registrácia a vytvorenie vlastného konta je pre uchádzačov o zamestnanie bezplatná.

2. Ostatné služby pre uchádzačov o zamestnanie sú spoplatnené a uchádzači o zamestnanie sú o cenách služieb riadne a vopred informovaný.

3. Registrácia uchádzačov o zamestnanie prebieha v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4. Za pravdivosť informácií v registrácií v plnej miere zodpovedá registrujúci sa (t.j. osoba, ktorá registráciu vykonáva). V prípade uvedenia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií v registrácií si spoločnosť Swk.Service, s.r.o. vyhradzuje právo nezverejniť registráciu.

5. Prevádzkovateľ spoločnosť Swk.Service, s.r.o. si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v registrácií, prípadne registráciu vôbec nezverejniť, prípadne registráciu odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami spoločnosti Swk.Service, s.r.o., alebo dobrými mravmi.

6. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ spoločnosť Swk.Service, s.r.o. si vyhradzje právo tieto podmienky registrácie zmeniť.

7. Registrácia a osobné údaje môžu byť vymazané na základe písomnej žiadosti uchádzača o zamestnanie.

8. Uchádzač o zamestnanie nemá právny nárok na zamestnania zadávané zamestnávateľmi a oslovení sú len uchádzači o zamestnanie spľňajúci podmienky na konkrétnu ponuku.

9. Swk.Service nepreberá zodpovednosť za dojednania medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý sa na spolupráci dohodli.

10. Každý používateľ a registrovaný dáva súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.122/2013 Z.z.

práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíRegistrácia zamestnávateľa

práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíRegistrácia uchádzača

práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíVyhľadávanie práce

práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíNajčastejšie otázky